Szukaj:

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. data utworzenia: 09-09-2018

3 września 2018 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i symbolicznym pierwszym dzwonku, pani Dyrektor Lidia Rafalska przywitała zgromadzonych na sali uczniów, rodziców i nauczycieli, a następnie przypomniała o ważnym i tragicznym zarazem dla naszego kraju momencie historycznym jakim był wybuch II wojny światowej, którego 79. rocznica przypadała na dzień 1 września. Przedstawiciele uczniów klasy I wraz z wychowawczynią – panią Ewą Sikorą udali się pod pomnik pomordowanych w czasie wojny mieszkańców Skorzeszyc, który znajduje się przy szkole, by złożyć wiązankę kwiatów i zapalić znicze. Następnie, minutą ciszy uczciliśmy pamięć ofiar poległych w czasie wojny.
Dyrekcja w krótkim przemówieniu przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące m.in.: organizacji pracy szkoły w nadchodzącym roku szkolnym, zmianach w gronie pedagogicznym, przydziale wychowawców i sal lekcyjnych oraz zmianach wynikających z wprowadzenia Nowej Podstawy Programowej.
Ten rok szkolny jest historyczny, ponieważ po raz pierwszy od dwudziestu lat, w murach szkoły ponownie uczy się osiem roczników dzieci. Tym samym wzrosła liczba uczniów naszej szkoły. Ponadto po przeprowadzonej modernizacji uczymy się w jeszcze lepszych warunkach niż dotychczas.
Na koniec pani Dyrektor życzyła wszystkim uczniom samych sukcesów i radosnych chwil w naszej szkole w nowym roku szkolnym.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. data utworzenia: 29-08-2018

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy,

że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019,

odbedzie sie 3 września (poniedziałek) 2018 roku, o godz. 9:00

w budynku naszej szkoly.

Przypominamy, iz obowiązuje strój galowy.

Wyprawka szkolna data utworzenia: 29-08-2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. data utworzenia: 27-06-2018

22 czerwca 2018 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Na sali gimnastycznej zgromadziły się najpierw przedszkolaki, a następnie uczniowie klas I-VII, rodzice, dyrekcja szkoły i nauczyciele, pracownicy obsługi oraz zaproszeni goście.
Po odśpiewaniu hymnu i powitaniu wszystkich zgromadzonych przez panią Dyrektor Lidię Rafalską, nastąpiło wręczenie ufundowanych przez Wójta Gminy Górno – pana Przemysława Łysaka statuetek i podziękowań dla uczniów, którzy byli laureatami konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich, oraz listów gratulacyjnych dla ich rodziców. Pani Dyrektor podziękowała obecnemu na gali panu Przemysławowi Łysakowi - Wójtowi Gminy Górno, Zastępcy Wójta – panu Czesławowi Pytlowi oraz pani Barbarze Raczyńskiej - Kierownikowi Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie oraz Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – panu Krzysztofowi Łysakowi za okazane w bieżącym roku wsparcie dla naszej placówki, a także podziękowania dla reprezentantów Rady Rodziców i jej przewodniczącej– pani Aldony Wolskiej.
Następnie nastąpiło wręczenie nagród sportowych przyznanych przez pana Wójta oraz nagród i świadectw oraz listów gratulacyjnych dla uczniów, którzy uzyskali świadectwa z paskiem. W kolejnym punkcie programu nastąpiło wręczenie gratulacji za osiągnięcia w projektach edukacyjnych, wyróżnień dla uczniów uzdolnionych muzycznie, a także medali dla uczniów w kategorii „Order Uśmiechu”. Ponadto opiekunki Samorządu Uczniowskiego panie: Iwona Wojtachnio i Justyna Woźniak wręczyły puchary przechodnie Dyrektora szkoły dla klasy III i VII za zdobycie tytułów „Najlepsza Klasa” w ramach całorocznego współzawodnictwa klas.
Pani Dyrektor podziękowała również nauczycielom i pracownikom obsługi za wysiłek włożony w pracę na rzecz dzieci i szkoły w bieżącym roku szkolnym, a nauczyciele również zrewanżowali się Dyrekcji okolicznościowym medalem i dyplomem.
W imieniu uczniów rodzicom, nauczycielom i obsłudze podziękowała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Olga Mazurczak. Podziękowania wygłosił również pan Wójt, Dyrektor ŚCDN oraz pani Aldona Wolska. Przerwy miedzy poszczególnymi elementami programu wypełniły występy taneczne klasy I i II oraz piosenki w wykonaniu laureatek gminnych konkursów muzycznych i członkiń zespołu Dziatki Fermatki.
Całą uroczystość poprowadziły profesjonalnie panie: Joanna Białek i Magdalena Jaśkowska. Po zakończeniu programu nastąpiły w klasach pożegnania z wychowawcami.
Wszyscy z uśmiechem opuszczali szkołę, ponieważ nastały wreszcie upragnione wakacje.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2018 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone