Szukaj:

Mądry Dzieciak 2019! data utworzenia: 09-05-2019

Dnia 7 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach odbył się XV Gminny Konkurs pod nazwą ,, Mądry Dzieciak’’.
Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Górno – Przemysław Łysak, który ufundował nagrody dla wszystkich uczestników.
Celem konkursu było sprawdzenie wiadomości i umiejętności zdobytych przez dzieci w 3-letnim cyklu nauczania oraz kształtowanie u uczniów zasad współpracy w grupie rówieśniczej i wdrażanie do nabycia nawyku zdrowej rywalizacji. Zgodnie z regulaminem test dla dzieci przygotowany został przez panią mgr Katarzynę Plutę oraz panią mgr Izabelę Krzak – Borkowską – konsultantki ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i zawierał 30 pytań. Test trzecioklasisty stanowił podsumowanie pierwszego etapu edukacji. W konkursie tym wzięli udział uczniowie klas trzecich z 8 szkół podstawowych z terenu Gminy Górno. Każdą szkołę reprezentowało dwóch najlepszych uczniów. Uroczystego otwarcia XV edycji konkursu dokonała pani mgr Lidia Rafalska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach.
Pierwsze miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach – Hanna Janic, natomiast drugie miejsce ex-equo zajął Franciszek Brzeziński ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach oraz Dominika Kobiec ze Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Leszczynach. Uczniowie ci zostali przygotowani pod kierunkiem pani mgr Justyny Woźniak ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach ora pani Elżbiety Sańpruch ze Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Leszczynach.
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały atrakcyjne nagrody oraz dyplomy. Był to również czas pozwalający na zintegrowanie najmłodszych uczniów podczas słodkiego poczęstunku.
 

OGŁOSZENIE data utworzenia: 08-04-2019

Informacja

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II W Skorzeszycach

podjeli decyzję o zawieszeniu strajku.

W związku z powyższym, od dnia 9 kwietnia 2019r., tj. wtorek,

zajęcia dydaktyczne będą się odbywać według planu.

Oliwia Gałka laureatką III Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. data utworzenia: 08-04-2019

W czwartek, 4 kwietnia 2019 roku, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkursy przedmiotowe województwa świętokrzyskiego dla uczniów szkół podstawowych. W konkursach wzięło udział ponad 8 tysięcy uczniów szkół podstawowych. Ostatecznie laureatami zostało zaledwie  55 uczniów.
Wśród "najlepszych z najlepszych" znalazła się nasza uczennica klasy VIII -  Oliwia Gałka, która przygotowywała się do konkursu pod opieką Pani Joanny Białek. Oliwia odebrała medal z rąk Pani Wicemarszałek Renaty Janik oraz gratulacje od  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - Pana Kazimierza Mądzika. Ponadto Oliwia otrzymała zaświadczenie o przyznanym tytule laureata III Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, które jest wysoko premiowane przy rekrutacji do  szkoły średniej. Tytuł laureata konkursu matematycznego to wielki sukces, który wymagał wielu godzin ciężkiej pracy, samozaparcia, czasem rezygnacji z codziennych przyjemności, na rzecz nauki. To ogromna satysfakcja dla ucznia i nauczyciela. Należy dodać, że posiadanie tytułu laureata z matematyki  uprawnia ucznia do zwolnienia z części egzaminu w obrębie tego przedmiotu na zakończenie szkoły. Laureat otrzymuje również maksymalną ilość punktów na egzaminie zewnętrznym.
Jak dodaje Pani Dyrektor Lidia Rafalska - "Tego typu osiągnięcia to wielki prestiż dla szkoły i wielka motywacja do pracy z uczniem zdolnym. To również sukces całego grona pedagogicznego. Warto inwestować w młodych, zdolnych ludzi, rozbudzać ich pasje i talenty."
Serdecznie dziękujemy organizatorom Konkursów przedmiotowych - Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Sukces Oliwii to również sukces jej rodziców, którym dziękujemy za wsparcie i motywowanie Oliwii w dążeniu do wyznaczonego celu. Serdecznie gratulujemy.
 

Spotkanie z Rodzicami. data utworzenia: 31-03-2019

Uprzejmie informujemy,

iz w dniu 9 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 17:00,

odbędzie się spotkanie z Rodzicami i Opiekunami.

Zapraszamy.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2019 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone