Szukaj:

Zaproszenia do złożenia oferty. data utworzenia: 05-11-2018

Prosimy o składanie ofert w postępowaniu dotyczącym sukcesywnej dostawy pelletu drzewnego do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach w sezonie grzewczym 2018/2019:

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Piękna Nasza Polska Cała” . data utworzenia: 04-11-2018

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Piękna Nasza Polska Cała” jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości.
Temat jakże ważny i poważny- jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.
 
Cele ogólne:
Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski.
Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci
 
Cele szczegółowe:
Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.
 
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

W Poleskim Parku Narodowym. data utworzenia: 31-10-2018

26 października czworo uczniów z klasy 5 uczestniczyło w wycieczce do Poleskiego Parku Narodowego. Całodniowa wycieczka była nagrodą w  10-edycji rajdu edukacyjnego „Puszcza Jodłowa”. Uczniowie przeszli ścieżką edukacyjną „Dąb Dominik” prowadzącą przez różne typy lasów (grądy, olsy i bory sosnowe ) do zarastającego Jezioro Moszne oraz powstałymi torfowiskami. W Ośrodku Ochrony Żółwia Błotnego widzieli żółwie, które wykluły się we wrześniu, oraz dorosłe przebywające w naturalnym siedlisku. Przekonali się również, jak niebezpieczne mogą być bagna. Był to intensywny dzień pełen nowych doświadczeń.

Zaproszenia do złożenia ofety data utworzenia: 25-10-2018

Prosimy o składanie ofert w postępowaniu dotyczącym sukcesywnej dostawy pelletu drzewnego do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach w sezonie grzewczym 2018/2019:

Dokumenty do pobrania:

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2018 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone