Szukaj:

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Piękna Nasza Polska Cała” . data utworzenia: 04-11-2018

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Piękna Nasza Polska Cała” jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości.
Temat jakże ważny i poważny- jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.
 
Cele ogólne:
Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski.
Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci
 
Cele szczegółowe:
Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.
 
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

W Poleskim Parku Narodowym. data utworzenia: 31-10-2018

26 października czworo uczniów z klasy 5 uczestniczyło w wycieczce do Poleskiego Parku Narodowego. Całodniowa wycieczka była nagrodą w  10-edycji rajdu edukacyjnego „Puszcza Jodłowa”. Uczniowie przeszli ścieżką edukacyjną „Dąb Dominik” prowadzącą przez różne typy lasów (grądy, olsy i bory sosnowe ) do zarastającego Jezioro Moszne oraz powstałymi torfowiskami. W Ośrodku Ochrony Żółwia Błotnego widzieli żółwie, które wykluły się we wrześniu, oraz dorosłe przebywające w naturalnym siedlisku. Przekonali się również, jak niebezpieczne mogą być bagna. Był to intensywny dzień pełen nowych doświadczeń.

Zaproszenia do złożenia ofety data utworzenia: 25-10-2018

Prosimy o składanie ofert w postępowaniu dotyczącym sukcesywnej dostawy pelletu drzewnego do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach w sezonie grzewczym 2018/2019:

Dokumenty do pobrania:

 

 

„Akademia Obywatelska 1918” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach. data utworzenia: 20-10-2018

„Akademia Obywatelska 1918” to projekt skierowany do szkół, promujący wychowanie patriotyczne i obywatelskie, w ramach którego podjęto różnorodne inicjatywy upamiętniające 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasza szkoła zaangażowała się w przedsięwzięcie, które współrealizowały Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego.
Projekt jest jedną z najbardziej wymagających i zarazem wysoce satysfakcjonującą metodą pracy z uczniem. Pozwala na wszechstronny rozwój kompetencji i stwarza pole do wykazania się kreatywnością. Poniżej zaprezentujemy działania, które zrealizowaliśmy w ramach „Akademii Obywatelskiej 1918”, a także korzyści z nich płynące.
Wśród najważniejszych inicjatyw znalazły się wystawy prac uczniów: klasy I i V pt. „Kocham i szanuję moje symbole narodowe. Godło - moja chluba” oraz kl.  IV-VII pt. „Mój bohater narodowy”. Uczniowie klasy I przygotowali projekty godła w dowolnej technice (dominowały wyklejanki i origami), a klasa V wyhaftowała flagę Polski przy pomocy pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Skorzeszycach. W przypadku tematu dotyczącego bohaterów narodowych dominowały prace przedstawiające te postacie historyczne, które, zdaniem uczniów, najbardziej przyczyniły się do odzyskania niepodległości.
Projekt zakłada wykorzystanie różnych rodzajów inteligencji, dlatego też nie mogło zabraknąć działań dla dzieci uzdolnionych muzycznie i aktywnych ruchowo m.in. Szkolnego Przeglądu Piosenek Patriotycznych „Patriotyczne śpiewanie”, układu choreograficznego na wrotkach „Dla Niepodległej” w wykonaniu kl. IV oraz nauki poloneza.  
Niekonwencjonalnym działaniem było nagranie profesjonalnego wideoklipu, do którego podkład stanowiła melodia ludowa, a tekst nawiązywał do historii Polski. Piosenkę wykonały uczennice klasy I i II. W filmie wykorzystano stroje ludowe, zaprzęg konny oraz drewnianą zabudowę wsi. Ponadto uczniowie wypuścili 100 biało-czerwonych balonów. W niebo poszybowały również białe gołębie. W działania zaangażowali się Wójt Gminy Górno, sołtys Skorzeszyc oraz rodzice uczniów.  
Pomyśleliśmy również o aktywizacji najmłodszych. Przedszkolaki wzięły udział w kulinarnych potyczkach pod hasłem „Smaczne - bo biało-czerwone”. Dzieci przygotowały pod okiem nauczycielek potrawy w barwach narodowych, łącząc historię z profilaktyką zdrowotną. Uczniowie mogli również nauczyć się lub doskonalić grę w szachy w ramach akcji szkolnej „Patriotyczny Szach Mat”. Z kolei „Flaga dla Niepodległej” to zadanie nauczycieli, które polegało na uszyciu flagi Polski przy współudziale uczniów. Zorganizowaliśmy również spacer edukacyjny pod hasłem „Nasze miejsca pamięci narodowej”, w ramach którego uczniowie poznali historię najbliższej okolicy oraz uczestniczyli w spotkaniach z najstarszymi mieszkańcami Skorzeszyc.
Projekt „Akademia Obywatelska 1918” miał na celu promocję zainteresowań i pasji uczniów oraz krzewienie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie nawyku pracy nad sobą dla celów wyższych. Przyczynił się do rozwoju i zacieśnienia więzi społecznych oraz relacji międzypokoleniowych w naszej lokalnej wspólnocie. Wspomagał kształtowanie w uczniach postaw patriotycznych. Przeprowadzone działania miały na celu ukazanie działań niepodległościowych, naukę pieśni patriotycznych i legionowych oraz tańców narodowych, przypomnienie bohaterów narodowych. Prowadzone przez nas działania uwzględniały również takie aspekty, jak rozwój wrażliwości estetycznej czy poczucia rytmu. Nie do przecenienia jest współpraca z samorządem, sołtysem, rodzicami oraz aktywizacja środowiska lokalnego i uczniów. Projekt przyczynił się do rozwoju inteligencji wielorakich, indywidualnego toku myślenia i rozbudzenia twórczych zdolności uczniów i przedszkolaków, a także zainteresowania dzieci historią odzyskania niepodległości i miejscami upamiętniającymi ważne wydarzenia historyczne w najbliższej okolicy.
To jednak nie wszystko. Dzięki wsparciu Wójta Gminy Górno nasza szkoła aplikowała o wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”.  Projekt „Akademia Obywatelska 1918” przyczynił się do rozwoju kompetencji obywatelskich wśród uczniów. Przeprowadzone przez nas działania przyczyniły się do odpowiedniej celebracji tak ważnej daty, jaką jest 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.
9 pażdziernika w Hali Targów Kielce, odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. Każda ze szkół zakwalifikowanych do udziału w tym przedsięwzięciu, otrzymała pakiet edukacyjny książek historycznych, mapy i zestaw  gier edukacyjnych z zakresu wiedzy historycznej i ogólnej wiedzy o Polsce.
W naszej szkole inicjatorami projektu byli: Pani Dyrektore Lidia Rafalska, Joanna Białek, Magdalena Jaśkowska i Grzegorz Szczepański. Do zrealizowania wszystkich działań w naszej szkole przyłączyli wszyscy nauczyciele placówki.
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2018 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone