Szukaj:

Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach. data utworzenia: 28-11-2017

24 listopada 2017 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce, podczas II Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce, odbył się Finał Konkursu Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji. Konkurs odbywał się pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Organizatorami konkursu były: Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Targi Kielce. Celem zainicjowanego przedsięwzięcia było nagrodzenie placówek, które wyróżniają się stosując w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania.  W ramach konkursu szkoła do 15 czerwca 2017 r. miała za zadanie opracowanie prezentacji zawierającej szczegółowy opis działań skierowanych na wykorzystywanie w codziennej pracy nowoczesnych technologii. Prezentację konkursową przygotowała pani Joanna Białek - nauczycielka matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II. Na podstawie prezentacji przyznawano nominacje w konkursie, w sumie 83 szkoły i placówki edukacyjne z całej Polski.
    Laury wręczano w kilku kategoriach: o Laury rywalizowały przedszkola lub placówki działające w innej formie edukacji przedszkolnej, szkoły podstawowe, gimnazja lub licea, a także technika i szkoły zawodowe.
Celem przedsięwzięcia było wyróżnienie placówek, które wyróżniają się stosując w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a zatrudnieni w nich nauczyciele potrafią współpracować z młodzieżą w taki sposób, by wydobyć jej kreatywność i pasje do rozwijania swoich zainteresowań. W trzyetapowym konkursie ostatecznych zwycięzców wskazała kapituła konkursowa, której przewodniczył prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej.

        Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach była nominowana do nagrody Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, aby następnie 24 listopada 2017 roku, odebrać nagrodę Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji - jako jedyna szkoła w województwie świętokrzyskim.  Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach znalazła otrzymała również Wyróżnienie Specjalne- Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji – "Szkoła Podstawowa przyjazna Technologiom XXI wieku", na poziomie ogólnopolskim. Nagrodę przyjmowała pani dyrektor szkoły Lidia Rafalska wraz z nauczycielką Panią Joanną Białek, z rąk prof. dr hab. Zdzisława Ratajka - Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Dialogu Edukacyjnego.
         - To ogromny sukces naszej placówki.  Jesteśmy dumni z takiego wyróżnienia. Duże podziękowania składamy tu Wójtowi Gminy Górno - Panu Przemysławowi Łysakowi, Pani Kierownika Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie - Barbarze Raczyńskiej oraz instytucjom wspierającym szkołę w tworzeniu kreatywnego i nowoczesnego obrazu szkoły na miarę XXI wieku, a są to m.in. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kuratorium Oświaty w Kielcach. Swoje podziękowania i gratulacje kieruję również do nauczycieli, uczniów i rodziców - mówi Pani dyrektor Lidia Rafalska.
        - Należy również podkreślić fakt, że są to wyróżnienia, w których ważne jest nie tylko docenienie samego wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu, ale również pokazanie młodemu pokoleniu jak umiejętnie z nich korzystać oraz zrozumienie nowej mentalności pokolenia, które właściwie od urodzenia otacza się dostępem do Internetu i nowoczesnych technologii. Nasza szkoła prężnie wykorzystuje nowoczesne technologie, czego dowodem są niedawno otrzymane wyróżnienia m.in.: na znak graficzny obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości w  ramach wojewódzkiego konkursu Akademia Obywatelska 1918, oraz wyróżnienie na najlepszą ogólnoświatową inicjatywę podczas Tygodnia Kodowania - COODEWEEK - działanie objęte jest patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. Ponadto zostaliśmy zakwalifikowani do pilotażowego wdrożenia usługi Microsoft Office 365 w ramach udziału w projekcie ŚAMI, organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  - dodaje pani Joanna Białek - szkolny koordynator wyżej wymienionych działań.

Nasi uczniowie wyróżnieni w konkursie w ramach uczestnictwa w projekcie "Akademia Obywatelska 1918 -2018". data utworzenia: 19-11-2017

W piątek, 17 listopada 2017 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach przedstawiciele naszych uczniów i nauczycieli, na czele z Panią dyrektor Lidią Rafalską, uczestniczyli w konferencji „Niepodległość, Wolność, Samorządność”, inaugurującej projekt "Akademia Obywatelska 1918". Na konferencji obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, również wójt Gminy Górno Pan Przemysław Łysak. Nie zabrakło również marszałka województwa świętokrzyskiego -  Pana Adama Jarubasa.  
    Podczas konferencji odbyła się prezentacja założeń i etapów projektu oraz podsumowanie dwóch konkursów organizowanych w szkołach. Były to konkursy na znak graficzny i pracę plastyczną nawiązującą do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasi uczniowie: Wiktoria Klimek z klasy VII (znak graficzny) oraz Jakub Krzysiek z klasy II (praca plastyczna) zdobyli wyróżnienia w obu tych kategoriach. W nagrodę otrzymali gry i quizy dotyczące wiedzy historycznej. Uczniowie odebrali nagrody i gratulacje z rąk marszałka województwa świętokrzyskiego - Pana Adama Jarubasa oraz dyrekcji Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  - Pana Jacka Wołowca i Pana Krzysztofa Łysaka. Do gratulacji dołączyli się Wójt Gminy Górno oraz Dyrekcja naszej szkoły. Wyróżnieni uczniowie wykonali prace pod kierunkiem Pani Joanny Białek i Pani Justyny Woźniak. Wyróżnionym gratulujemy.
    Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny pod hasłem „Niepodległość, Wolność, Samorządność”, w którym udział wzięli: Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, Marek Maciągowski, historyk, dyrektor Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz Tomasz Ossowski, nauczyciel historii z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Dyskusję poprowadził Jacek Wołowiec dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
    Projekt Akademia Obywatelska 1918 realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Jego realizacja potrwa do listopada 2018 roku.

II miejsce w konkursie wojewódzkim „Odkrywamy tajemnice zwierząt kręgowych- ssaki” data utworzenia: 18-11-2017

15 listopada 2017 r. odbył się Turniej Wiedzy Przyrodniczej uczniów klas I-III, organizowany przez Ligę Ochrony Przyrody w Kielcach. Temat konkursu brzmiał „Odkrywamy tajemnice zwierząt kręgowych- ssaki”.
W konkursie wzięło udział 15 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego. Każdą szkołę reprezentowała 3-osobowa drużyna uczniów. Uczestników konkursu obowiązywała znajomość wiadomości i umiejętności rozpoznawania, występowania, biologii, ochrony i znaczenia dla środowiska zwierząt kręgowych-ssaków. Uczniowie rozwiązywali różnorodne zadania o charakterze intelektualnym i czynnościowym.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy III: Amelia Czaja, Nikola Imiołek, Mateusz Piotrowski, którzy zdobyli zasłużone II miejsce. Do udziału w konkursie uczniów przygotowała p. Ewa Sikora.
W nagrodę nasza szkoła otrzymała sprzęt nagłaśniający za ponad 900 złotych, a dzieci - plecaki podróżne i dyplomy.
Za co składamy serdeczne podziękowania pani Beacie Antoszewskiej Prezes Okręgu Ligii Ochrony Przyrody w Kielcach.

Wyjazd na basen "Perła" data utworzenia: 14-11-2017

W poniedziałek 13 listopada 2017r. uczniowie klas I – V naszej szkoły spędzili popołudnie na Pływalni ,,Perła’’ w Nowinach. Podstawowymi celami wyjazdu były: ukazanie uczniom innej atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu, kształtowanie nawyków prozdrowotnych, ćwiczenie odwagi, wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych oraz większa integracja grupy szkolnej.

W trakcie pobytu na pływalni uczniowie chętnie korzystali ze wszystkich dostępnych atrakcji, niektórzy z nich przejawiali zaskakującą aktywność ruchową, a na ich twarzach było wyraźne zadowolenie. Po zabawie w wodzie, głodni i zmęczeni, w drodze powrotnej udaliśmy się na posiłek do McDonald’s.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2018 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone