Szukaj:

Realizacja Programu ,, Akademia Bezpiecznego Puchatka ’’ data utworzenia: 13-11-2019

Uczniowie klasy pierwszej z naszej szkoły realizują kolejną edycję programu edukacyjnego ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka’’. Zaczynając szkołę, dziecko wkracza w nowy i bardzo ważny etap w swoim życiu. To rozpoczęcie wielkiej przygody, która z jednej strony wiąże się ze zdobywaniem nowych umiejętności, a z drugiej oznacza stanie się członkiem grupy rówieśniczej, w której nawiązuje się nowe znajomości. To także okres nabywania większej samodzielności i odpowiedzialności przez dziecko. Dlatego Akademia Bezpiecznego Puchatka, uczy dzieci jak zadbać o bezpieczeństwo w szkole, na drodze, w domu i w Internecie.

„Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej”. data utworzenia: 30-09-2017

Program dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.: „Pracownia edukacji ekologiczno -  przyrodniczej w szkole podstawowej”.

Informacje o projekcie.

Prezentacja

Ulotka ekologiczna

"Open the world together or Travelling throught the world". data utworzenia: 28-09-2016

Kolejny projekt e-Twinning w naszej szkole ruszył. We wrześniu 2016 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu pod nazwą "Open the world together or Travelling throught the world". W ramach projektu uczniowie będą wymieniać swoje doświadczenia w zakresie kultury, tradycji, zabytków z uczniami z Albanii, Francji, Tunezji, Grecji, Gruzji, Serbii, Ukrainy i innych. Uczniowie będą rejestrować się na platformie Twinspace i nawiązywać kontakty ze swoimi rówieśnikami. Opiekunami projektu są pani Olga Jabłońska i pani Joanna Białek.

Projekt "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2016". data utworzenia: 26-02-2016

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2016. Tegoroczna edycja projektu zostanie przeprowadzona dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt ma na celu:

 • Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Promocja hasła Dnia Bezpiecznego Internetu 2016 – „Lepszy internet zależy od Ciebie!".
 • Kształtowanie właściwych postaw wobec praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych w sieci.
 • Kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

Projekt objęli patronatem honorowym:

 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Organizatorzy:

 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

Patronat medialny:

 • Radio Kielce, TVP Kielce, Telewizja Świętokrzyska, Echo Dnia.

Partnerzy:

 • Allegro, Fundacja Dzieci Niczyje, Kolporter S.A.

W Projekcie zaplanowane zostały następujące działania:

 • warsztaty dla nauczycieli,
 • spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji,
 • lekcje poświęcone tematyce projektu,
 • konkurs dla uczniów,
 • konferencja podsumowująca.

Kategorie konkursu

 1. Kategoria I – uczniowie klas I–III szkół podstawowych.
  Uczniowie przygotowują indywidualnie jedną pracę plastyczną na temat „Przez cały rok bezpiecznie uczę się i bawię z komputerem". Praca powinna być ilustracją do jednej z kart 12-stronicowego, rocznego kalendarza ściennego.
 2. Kategoria II – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych.
  Uczniowie przygotowują indywidualnie w formie elektronicznej infografikę (z wykorzystaniem  ogólnodostępnych narzędzi webowych, takich jak np. piktochart.com lub canva.com)   – poradnik dla rówieśników na temat „Lepszy internet zależy od Ciebie!", ze szczególnym uwzględnieniem celów Projektu.

W konkursie przewidywane są cenne nagrody rzeczowe dla uczniów. Zachęcamy do udziału. Opiekę nad projektem sprawuje pani Joanna Białek.
 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2024 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone