Szukaj:

Spotkanie z Rodzicami. data utworzenia: 24-01-2023

Ogłoszenie 

Zapraszamy na półroczne spotkanie z Rodzicami, które odbędzie się 25 stycznia 2022r., o godz. 16:30.

Zapraszamy.

“Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” data utworzenia: 01-12-2022

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.
W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych.
 
Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci! 
 
Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty
sprzęt na rzecz wybranej szkoły.  
,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’
 
 Termin Akcji: 5 – 15 grudnia 2022 r.
 
Miejsce Akcji:  plac przed szkolną kotłownią
 
 

Spotkanie z Rodzicami. data utworzenia: 12-11-2022

Ogłoszenie

Zapraszamy na spotkanie wywiadówkowe w dniu 15 listopada 2022r. (wtorek),

o godz. 16:30.

 

 

 

Tygodniowy harmonogram godzin dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 data utworzenia: 05-10-2022

Tygodniowy harmonogram godzin dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023.

 

 

 

Godzina dostępności trwa 60 minut

  1. Czas trwania „godziny dostępności” wynosi 60 minut. Wynika to wprost z konstrukcji przepisu art. 42 ust 2f, który odwołuje się do czasu pracy nauczyciela, wynoszącego 40 godzin tygodniowo (analogicznie do zapisów ogólnych prawa pracy).
  2. Z analizy gramatycznej i językowej wskazanego przepisu wynika, że nie jest dopuszczalne realizowanie przez nauczyciela, w ramach „godziny dostępności”, innych zajęć – w tym wyrównawczych, kół zainteresowań, czy świetlicowych (ewidencjonowanych w dzienniku). Zgodnie z analizowanym przepisem w czasie „godziny dostępności” nauczyciel prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub rodziców.  Zatem przydzielanie w ramach tych godzin innych zadań, w szczególności periodycznych lub incydentalnych zajęć o charakterze dydaktycznym, opiekuńczym lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest niedopuszczalne.
  3. „Godzina dostępności” nauczycieli nie powinna być ujęta w planie zajęć/lekcji. Powyższe wynika z argumentów przytoczonych w pkt 2. oraz z faktu, że ten rodzaj zadań nauczyciela, podobnie jak część innych, opisanych w art. 42 Karty Nauczyciela nie podlega ewidencjonowaniu.
  4. Niedopuszczalne jest tworzenie arkuszy ewidencji „godzin dostępności”, dzienników i innych form ich ewidencjonowania.
  5. Szczegółowa organizacja konsultacji prowadzonych w ramach „godzin dostępności”, w tym wskazanie ram czasowych ich realizacji (w godzinach pracy placówki), powinno zostać ustalone w placówce.
  6. Godzinę dostępności realizują wszyscy nauczyciele. Godzina dostępności jest realizowana w ramach czasu pracy poza pensum dydaktycznym.
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2023 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone