Szukaj:

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025. data utworzenia: 15-02-2024

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach 

uprzejmie informuje,
o rozpoczęciu rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klasy I na rok szkolny 2024/2025.
 
Do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w  Skorzeszycach zwanego dalej „przedszkolami” – przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy mogą być przyjęte do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym w 2024 roku nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2023/24 uczęszczały do przedszkola. Dla dzieci już uczęszczających do przedszkola i chcących kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w przedszkolu, rodzice winni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2024/2025. Deklarację należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. do dnia 08.03.2024 roku.
           Na pozostałe miejsca w przedszkolu przeprowadzone będą postępowania rekrutacyjne. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2024/25 biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie (t.j. urodzone w latach 2018-2021), zamieszkałe w gminie Górno.
            Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły po złożeniu przez rodziców Karty Zgłoszenia. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na Wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowania rekrutacyjne przeprowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora.
 
          Wnioski można pobrać ze strony internetowej, Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II  w Skorzeszycach lub w  szkole. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w SP im. Jana Pawła II w Skorzeszycach w godzinach 8.00-14.30
w terminie wskazanym w Harmonogramie.
 
 
 
 
Rekrutacja do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego
 
 
Rekrutacja do Klasy I 
 
 
 
 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 data utworzenia: 07-02-2023

Szanowni Państwo!
 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach 
uprzejmie informuje,
o rozpoczęciu rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klasy I na rok szkolny 2023/2024.
 
Do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w  Skorzeszycach zwanego dalej „przedszkolami” – przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
         Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy mogą być przyjęte do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym w 2023 roku nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2022/23 uczęszczały do przedszkola. Dla dzieci już uczęszczających do przedszkola i chcących kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w przedszkolu, rodzice winni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2023/2024. Deklarację należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. do dnia 13.02.2023 roku.
           Na pozostałe miejsca w przedszkolu przeprowadzone będą postępowania rekrutacyjne. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2023/24 biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie (t.j. urodzone w latach 2017-2020), zamieszkałe w gminie Górno.
            Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły po złożeniu przez rodziców Karty Zgłoszenia. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na Wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowania rekrutacyjne przeprowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora.
 
          Wnioski można pobrać ze strony internetowej, Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II  w Skorzeszycach lub w  szkole. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w SP im. Jana Pawła II w Skorzeszycach w godzinach 8.00-14.30 w terminie wskazanym w Harmonogramie.

 

Rekrutacja do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego

 
Rekrutacja do Klasy I 
 
 
 
 
 
 
 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 data utworzenia: 14-02-2022

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do Punku Przedszkolnego, Oddziałów Przedszkolnych i Klasy I

Szanowni Państwo!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach 
uprzejmie informuje,
o rozpoczęciu rekrutacji do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych oraz klasy I na rok szkolny 2022/2023.
 
Do Punktu Przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach – przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy mogą być przyjęte do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym w 2022 roku nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2021/22 uczęszczały do przedszkola.
 
Dla dzieci już uczęszczających do przedszkola i chcących kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w przedszkolu, rodzice winni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2022/2023. Deklarację należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. do dnia 21.02.2022 roku.
Na pozostałe miejsca w punkcie przedszkolnym  przeprowadzone będą postępowania rekrutacyjne. 
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2022/23 biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie (t.j. urodzone w latach 2019-2016), zamieszkałe w gminie Górno.
 
Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły po złożeniu przez rodziców Karty Zgłoszenia. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na Wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowania rekrutacyjne przeprowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora.
 
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach lub u nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach w godzinach 8.00-14.00 w terminie wskazanym w Harmonogramie.
 
 
Rekrutacja Klasa I
 
 
 
 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Punktu Przedszkolnego, Oddziałów Przedszkolnych i Klasy 1 data utworzenia: 18-01-2021

Szanowni Państwo!
 
 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach
uprzejmie informuje,
o rozpoczęciu rekrutacji do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych oraz klasy I na rok szkolny 2021/2022.
 
Do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach – przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
 
Dzieci zamieszkałe poza obszarem danej gminy mogą być przyjęte do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym w 2021 roku nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2019/20 uczęszczały do przedszkola.
Jeżeli dzieci już uczęszczają do przedszkola i chcą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w przedszkolu, rodzice winni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2021/2022 .
Deklarację należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od dnia 1.02.2020 roku.
Na pozostałe miejsca w przedszkolu przeprowadzone będą postępowania rekrutacyjne. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2021/22 biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie (t.j. urodzone w latach 2018-2015), zamieszkałe w gminie Górno.
 
Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły po złożeniu przez rodziców Karty Zgłoszenia. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na Wniosek rodziców – załącznik nr 6, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Postępowania rekrutacyjne przeprowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach lub u dyrektora szkoły.
 
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w gabinecie dyrektora szkoły w godzinach 8.00-14.30 w terminie wskazanym w Harmonogramie.

 

Harmonogram i pliki do pobrania do klasy 1 znajdują się poniżej:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Górno w sprawie rekrutacji.pdf

2. Harmonogram rekrutacji do klasy 1.docx

3. Załącznik nr 6 - wniosek dla ucznia spoza obwodu.docx

4. Zgłoszenie ucznia do klasy 1.docx

5. deklaracja o nauczanie religii.docx

6. Zgoda na przetwarzanie danych.docx

7. Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych  

8. Klauzula informacyjna - klasa I

 

Harmonogram i pliki do pobrania do PP i OP znajdują się poniżej:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Górno w sprawie rekrutacji 

2. Harmonogram rekrutacji do PP i OP 

3. Załącznik nr 3 - wniosek o przyjęcie

4. 2020 deklaracja potwierdzenia woli kontynuacji edukacji przedszkolnej (1) (2)

5. Zgoda na przetwarzanie danych

6. Oświadczenie o samotnym wychowaniu

7. Oświadczenie o wielodzietności 

8. Klauzula informacyjna - PP, Oddział Przedszkolny

9. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do PP / Oddzialu Przedszkolnego

 

 

Ważna informacja!!! data utworzenia: 12-03-2020

 
UWAGA RODZICE!
 
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego i Klasy I w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach zgodnie z harmonogramem zostaną ogłoszone w dniu 16.03.2020r.
w budynku szkoły.
 
Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do Punktu przedszkolnego/Oddziału przedszkolnego należy złożyć w terminie
od 17.03.2020r. do 20.03.2020r. osobiście lub przesłać drogą elektoniczną na adres: spskorzeszyce@o2.pl
 
Nie podpisanie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją ubiegania się o przyjęcie do punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej.
 
Poniżej druki oświadczeń:
 
 

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/2021. data utworzenia: 10-02-2020

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach
informuje o rozpoczęciu rekrutacji 
do klasy I
na rok szkolny 2020/2021
więcej

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. data utworzenia: 10-02-2020

 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach informuje
o rozpoczęciu rekrutacji
do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych
oraz klasy I
na rok szkolny 2020/2021
 
więcej

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020. data utworzenia: 13-02-2019

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach uprzejmie informuje, że rekrutacja dzieci do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego rozpocznie się od 25 lutego 2019 roku.

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego  na rok szkolny 2019/2020

Dokumenty do pobrania:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2024 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone