Szukaj:

Edukacja przyszłości - e-Twinning w naszej szkole. data utworzenia: 24-02-2016

W  lutym 2016 roku nasza szkoła została zarejestrowana w Programie e-Twinning.  Tym samym rozpoczęliśmy w naszej szkole współpracę międzynarodową . Program eTwinning – Europejska Współpraca Szkół umożliwia naszej szkole realizację projektów edukacyjnych we współpracy ze szkołami z zagranicy, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Międzynarodowy projekt w ramach unijnego programu eTwinning, który jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowany jest dzięki wykorzystaniu Internetu. Uczniowie z naszej placówki  mogą współpracować z rówieśnikami z całej Europy. Tematyka projektów nawiązuje do podstaw programowych oraz zainteresowań uczniów.

                Nasi uczniowie wraz z nauczycielami rozpoczęli współpracę w ramach projektu

pt. "Let's take photographs with the children".

 Nad realizacją projektu czuwają w naszej szkole pani Joanna Białek (rejestracja, zarządzanie platformą TwinSpice, opracowywanie graficzne materiałów) oraz pani Iga Bobyk (poprawność językowa, wspieranie uczniów w tłumaczeniu tekstów). W ramach projektu uczniowie będą zapoznawać się z okolicami, kulturą, zabytkami Turcji, Łotwy (członków projektu) oraz sami będą fotografować i opisywać swoje otoczenie, aby zapoznać z nimi uczniów ze szkół partnerskich.

Podczas realizacji projektów e- Twinning uczniowie doskonalą znajomość języków obcych, poznają kulturę innych krajów, odnajdują swoje miejsce w Zjednoczonej Europie. Uczą się, jak zaistnieć w kulturze globalnej, jednocześnie nie tracąc własnej tożsamości, promując swój kraj i jego dorobek kulturowy. Nauczyciele prowadzący posługują się nowymi technologiami.

Program zapewnia nauczycielom i uczniom pomoc i narzędzia internetowe potrzebne podczas poszukiwania partnera i realizacji projektów. Zachęca do korzystania i poznawania najnowszych osiągnięć techniki, realizując w ten sposób swój podstawowy cel – rozwijanie kompetencji technicznych, językowych oraz interkulturowych w naturalny i niewymuszony sposób – jest to niezbędne podczas wirtualnej komunikacji z obcojęzycznym partnerem. Nauczyciele i uczniowie wykorzystują Internet jako codzienne narzędzie pracy, wymieniając informacje i materiały dydaktyczne.

Nasza szkoła otrzymała również certyfikat uczestnictwa w programie e_Twinning.

 

 

„ Dary- freblowskie klocki, które bawią i uczą”. data utworzenia: 15-12-2015

„Wychowanie to przykład i miłość- więcej nic”

                                                              Friedrich Froebel

„ Dary- freblowskie klocki, które bawią i uczą”.

 Pod takim tytułem 10 grudnia odbyło się szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Program ten  uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji Friedricha Froebla, niemieckiego pedagoga, twórcy wychowania przedszkolnego (1772-1852). Szczególny nacisk położony jest na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą,  według pedagoga, jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzorowana. Dzieci powinny czuć się bezpieczne fizycznie i psychicznie. 

Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej, a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych  i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka. 

Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów (inaczej zwanych podarkami), czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka. 

Dary to materiały, które mają postać wełnianych piłeczek oraz zestawów drewnianych klocków, w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, to mozaiki, patyczki, pierścienie, i punkty. Służą one dzieciom do zabaw percepcyjno-manipulacyjnych, badawczych, umożliwiają rozwój zdolności artystycznych. Dzieci podejmują z ich wykorzystaniem zabawy badawcze, tematyczne i konstrukcyjne, poznają świat matematyki, tworzą ornamenty. Wymienionym aktywnościom towarzyszy śpiew, ruch oraz słuchanie literatury.

Wszystkim uczestnikom szkolenia składamy podziękowania za udział w szkoleniu. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce pań edukatorek, pani Katarzynie Małek i Ewelinie Ścibak, które w ciekawy sposób przekazały wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć oraz przybliżyły postać znakomitego pedagoga Friedricha Froebla.

 

Godzina Kodowania. data utworzenia: 12-12-2015

Od 7 do 13 grudnia  każda szkoła w Polsce mogła przyłączyć się do Godziny Kodowania – globalnej inicjatywy odbywającej się w ramach Tygodnia Informatyki. Nasza szkoła również uczestniczyła w tym wielkim światowym wydarzeniu.

Godzina Kodowania jest międzynarodową akcją skierowaną do dzieci i dorosłych, która  zachęca do kodowania przez co najmniej 60 minut w tygodniu od 7 do 13 grudnia br.  

W tej edycji akcji uczestnicy Godziny Kodowania - nasi uczniowie z klas IV -VI przeszli, pod kierunkiem pani Joanny Białek (nauczycielki matematyki
i informatyki) internetowy kurs z podstaw JavaScript. Skrypty można układać za pomocą intuicyjnych bloczków lub wpisywać poszczególne komendy z klawiatury. W ostatnim etapie, korzystając ze zdobytych umiejętności użytkownicy mogą stworzyć swoją własną grę. Do nauki programowania służą  różnorodne samouczki, działające na każdej nowoczesnej przeglądarce internetowej. Każdy z uczniów mógł otrzymać certyfikat potwierdzający udział w akcji.

Badania pokazują, że dzieci zaczynają rozumieć koncepcje programistyczne zanim jeszcze nauczą się czytać i pisać. Celem Hour of Code jest wyjaśnienie kodu i pokazanie, że informatyka to nie jest wielka filozofia. Każdy może nauczyć się podstaw – powiedział Hadi Partovi, założyciel i CEO Code.org, organizator tej inicjatywy.

Nikt w godzinę nie nauczy się programować, ale w ciągu jednej godziny można przekonać się, że to nie jest trudne, że może dawać satysfakcję, że to fajna zabawa, że przestrzeń kodowania jest nieograniczona. Udział w Godzinie Kodowania może być wspaniałym wstępem w inny świat cyfrowy. Nie w świat użytkownika czy konsumenta, lecz w świat wizjonera i kreatora – dodaje Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji w Polsce.

Relacje z Godziny Kodowania można znaleźć na stronie http://padlet.com/kontakt/mk. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w inicjatywie - jest ona częścią działań podejmowanych w ramach realizowanego w naszej szkole programu Mistrzowie Kodowania.

więcej

Mistrzowie kodowania. data utworzenia: 25-11-2015

 Nasza szkoła przystąpiła do projektu  pod nazwą Mistrzowie Kodowania. Rekrutacja do projektu rozpoczęła się już w czerwcu 2015 roku. Nasza placówka zakwalifikowała się do III edycji wyżej wspomnianego projektu. W październiku ruszyły szkolenia dla nauczycieli, także i z naszej szkoły. Mistrzowie kodowania  to projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania  w polskich szkołach. Obejmuje on uczniów szkół podstawowych z całej Polski. W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Nauczyciele biorący udział w programie zostali przeszkoleni przez ekspertów, by prowadzić zajęcia programowania w swoich szkołach. Udział w programie jest bezpłatny.

W szkoleniu nauczycieli z naszej szkoły brały udział : Pani Dyrektor Lidia Rafalska oraz Pani Joanna Białek - nauczycielka matematyki i zajęć komputerowych. Uczniowie klas IV - VI już zapoznali się ze Scratch'em podczas zajęć dodatkowych z Panią Joanną Białek, a od grudnia będą realizować cykl 8 modułów i tworzyć własne gry komputerowe.

Lista korzyści, jakie daje nauka programowania jest długa. Pozwala to lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne. Sprawia przez to, że uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze zrozumieniem realizować z jej użyciem własne projekty i wykorzystywać dla własnych potrzeb. W nowoczesnym społeczeństwie brak podstawowego zrozumienia zasad działania komputerów jest odpowiednikiem analfabetyzmu i utrudnia odnalezienie się w dzisiejszych realiach. Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie może ułatwić im znalezienie dobrej pracy, w różnych, niekoniecznie związanych z informatyką dziedzinach. Należy też dodać, że tworzenie oprogramowania jest jednym z filarów innowacyjnej gospodarki, przez co niesie korzyści nie tylko dla jednostek, ale całego społeczeństwa.

Zachęcamy Dzieci i Rodziców do wspólnego kodowania i programowania w języku Scratch on-line na stronie: https://scratch.mit.edu.

Zachęcamy również Rodziców do zajrzenia na stronę: http://mistrzowiekodowania.pl/dla-rodzicow, gdzie będą mogli zdobyć więcej informacji na temat projektu.

Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Cyfrowym  Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” przy wsparciu grupy SuperBelfrzy RP.

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką 5 Powodów, by uczyć dzieci programowania na stronie: http://mistrzowiekodowania.pl/wp-content/uploads/2013/12/5-Powod%C3%B3w-by-uczy%C4%87-dzieci-programowania.pdf

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2024 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone