Szukaj:

Filmowe zaproszenie na spektakl „Romeo i Julia". data utworzenia: 19-06-2015

W tym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w projekcie pilotażowym „Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności”, który realizowaliśmy pod kierunkiem i we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Dzieci z klasy V i VI brały udział w lekcjach muzyki, historii oraz plastyki, które były prowadzone w języku angielskim lub częściowo w języku angielskim, a częściowo – polskim. Efektem naszych działań jest nagranie Zaproszenia na spektakl „Romeo i Julia". Uczniowie uczyli się śpiewu i recytacji w języku angielskim, doskonalili poprawną wymowę i płynność wypowiedzi, poznali postać Williama Shakespeare’a oraz pogłębiali swoją wiedzę na temat przełomu epok: renesansu i baroku m.in. wykonanie tańca z epoki w strojach historycznych.

KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA. data utworzenia: 01-12-2014

We wrześniu klasa I dołączyła do Klubu Bezpiecznego Puchatka. Dzieci uczyły się jak być bezpiecznym w drodze do szkoły, na rowerze, w szkole oraz w domu. Każde dziecko otrzymało książeczkę z grami i zabawami, które pomogły utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego, o tym jak uniknąć zagrożeń i jak bezpiecznie spędzić czas w domu, w szkole i w czasie zabawy.

Poprzez różne formy pracy i zabawowe metody uczniowie uczyli się podstawowych zasad bezpieczeństwa, znajomości znaków drogowych, numerów alarmowych i zakresu działań służb ratunkowych. Oglądali filmy z Kubusiem Puchatkiem, który uczył zasad bezpieczeństwa. W listopadzie dzieci przystąpiły do Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa, który wypadł bardzo dobrze. Po udziale w teście pierwszoklasiści zdobyli Certyfikat Klubu Bezpiecznego Puchatka.

Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki data utworzenia: 18-01-2015

Od grudnia 2014 roku uczniowie klasy drugiej realizują Projekt z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa pn. ,, Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki’’. Realizatorem i fundatorem projektu jest Fundacja Kronenberga przy City Handlowy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Celem projektu jest nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu. Inspirowanie uczniów do realizowania własnych pomysłów, wspomaganie ich samodzielności w uczeniu się, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji. Uczniowie wędrują przez 10 miesięcy po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzania. W trakcie galaktycznej podróży odwiedzą następujące planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Parasol, Złotówka, Grosikowa majówka, Grosikowe wspomnienia, Grosikowe oszczędzanie, Grosikowe wędrówki. Uczniowie realizację poszczególnych zadań i swoje osiągnięcia będą dokumentować w ,, Dzienniku podróży’’.

,, Młodzi badacze odkrywają świat’’ data utworzenia: 18-09-2014

Od 1 września 2014 roku uczniowie klasy drugiej pod opieką wychwawczyni Pani Justyny Woźniak realizowali projekt pt. ,, Młodzi badacze odkrywają świat’’.

Celem projektu było pogłębianie wiedzy o drzewach, umiejętności ich obserwowania, mierzenia, badania ich użyteczności. Uczniowie w ramach projektu poznali różne gatunki drzew, prowadzili terenowe doświadczenia, wykonali zdjęcia. Za pomocą dowolnej techniki plastycznej przedstawili wybrane przez siebie drzewo w czterech porach roku. Ponadto wykonali w zespołach atlas ,, Imiennik drzew’’, a zgromadzoną wiedzę przekazali młodszym kolegom i koleżankom w przedstawieniu teatralnym ,, Baśń o niewdzięcznych drzewach’’.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2024 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone