Szukaj:
Projekt "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2016". 26.02.2016, 19:20

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2016. Tegoroczna edycja projektu zostanie przeprowadzona dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt ma na celu:

 • Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Promocja hasła Dnia Bezpiecznego Internetu 2016 – „Lepszy internet zależy od Ciebie!".
 • Kształtowanie właściwych postaw wobec praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych w sieci.
 • Kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

Projekt objęli patronatem honorowym:

 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Organizatorzy:

 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

Patronat medialny:

 • Radio Kielce, TVP Kielce, Telewizja Świętokrzyska, Echo Dnia.

Partnerzy:

 • Allegro, Fundacja Dzieci Niczyje, Kolporter S.A.

W Projekcie zaplanowane zostały następujące działania:

 • warsztaty dla nauczycieli,
 • spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji,
 • lekcje poświęcone tematyce projektu,
 • konkurs dla uczniów,
 • konferencja podsumowująca.

Kategorie konkursu

 1. Kategoria I – uczniowie klas I–III szkół podstawowych.
  Uczniowie przygotowują indywidualnie jedną pracę plastyczną na temat „Przez cały rok bezpiecznie uczę się i bawię z komputerem". Praca powinna być ilustracją do jednej z kart 12-stronicowego, rocznego kalendarza ściennego.
 2. Kategoria II – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych.
  Uczniowie przygotowują indywidualnie w formie elektronicznej infografikę (z wykorzystaniem  ogólnodostępnych narzędzi webowych, takich jak np. piktochart.com lub canva.com)   – poradnik dla rówieśników na temat „Lepszy internet zależy od Ciebie!", ze szczególnym uwzględnieniem celów Projektu.

W konkursie przewidywane są cenne nagrody rzeczowe dla uczniów. Zachęcamy do udziału. Opiekę nad projektem sprawuje pani Joanna Białek.
 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2024 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone