Szukaj:
Wizyta studyjna we Włoszech. 12.12.2016, 15:06

22 nauczycieli i pedagogów z Gminy Górno uczestniczyło w ramach programu Erasmus Plus w wizycie studyjnej we Włoszech. W dniach 2-7 października 2016 r. nauczyciele obserwowali pracę włoskich kolegów w szkołach partnerskich L'Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” i Liceo Artistico “U Midossi” w Vignanello oraz Istituto Magistrale  Statale  Santa Rosa w Viterbo. Projekt „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” powstał z inicjatywy władz samorządowych Gminy Górno i realizowany jest w ramach Akcji 1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w sektorze „Edukacja szkolna”. Grupa nauczycieli z Gminy Górno w ramach programu Erasmus Plus obserwowała pracę włoskich kolegów (tzw. job shadowing) w trzech szkołach położonych w regionie Lacjum  (ok. 60 km od Rzymu). Włoskie placówki partnerskie specjalizują się w edukacji włączającej, nauczaniu dwujęzycznym oraz efektywnym stosowaniu  projektów edukacyjnych i multimediów w dydaktyce. Uczestnicy wizyty studyjnej brali również udział w warsztatach i prelekcjach, doskonaląc swoje kompetencje w zakresie użycia metody CLIL w nauczaniu języków obcych, kreatywnego wykorzystania ICT w edukacji oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współpraca zapoczątkowana przez naszych nauczycieli będzie miała kontynuację w działaniach władz Górna, które podpisały z włoską gminą Vignanello umowę o wzajemnej współpracy gospodarczej, kulturalnej, w dziedzinie sportu i turystyki oraz ochrony zdrowia.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2024 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone