Szukaj:
Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/2021. 10.02.2020, 21:46
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach
informuje o rozpoczęciu rekrutacji 
do klasy I
na rok szkolny 2020/2021
 
Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły po złożeniu przez rodziców Karty Zgłoszenia. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na Wniosek rodziców – załącznik nr 6, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 
Postępowania rekrutacyjne przeprowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora.
 
Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.spskorzeszyce.edu.pl lub u nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać u nauczycieli wychowania przedszkolnego w godzinach 8.00-14.00 w terminie wskazanym w harmonogramie.
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2023 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone