Szukaj:
Koordynator do spraw dostępności 26.03.2021, 18:59
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
 
 
Do zadań Koordynatora należy:
 
1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Skorzeszycach;
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Szkołę Podstawową im.Jana Pawła II w Skorzeszycach;
3. Monitorowanie działalności podejmowanej przez Szkołę Podstawową im.Jana Pawła II w Skorzeszycach w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
4. Sporządzenie Raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Kontakt:
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach
Skorzeszyce 165 B
26-008 Górno
 
Magdalena Jaśkowska - Koordynator ds. dostępności
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach
tel. 608383115
e-mail: mjaskowska@o2.pl
 
 
Ważne dokumenty:
 
• ZARZĄDZENIE Nr 23/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Jana Pawła II w Skorzeszycach
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności
 
• ZARZĄDZENIE Nr 24/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach na lata 2020 — 2021
 
• Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – marzec 2021 r.
 
 
Dokumenty do pobrania: 
Raport z Punktu Przedszkolnego 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2024 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone