Szukaj:
Wizyta studyjna w Hiszpanii. 11.03.2017, 19:52

W dniach 20 – 24 lutego miała miejsce ostatnia już mobilność w ramach projektu „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej ERASMUS + (2014-2020) przez Gminę Górno. Tym razem kadra nauczycielska odwiedziła odległą Hiszpanię, korzystając z możliwości zapoznania się z jej systemem edukacyjnym a także konkretnymi rozwiązaniami stosowanymi w zakresie kształcenia uczniów na różnych poziomach edukacyjnych. Naszą placówką partnerską była szkoła Instituto de Educacion Secundaria "Castillo del Aguila" w Villaluenga de la Sagra. Oczywiście to nie jedyna placówka, w której gościliśmy. Odwiedziliśmy również przedszkole i szkołę podstawową “San Juan Bautista” w Cobeja oraz “Remigio Laín” w Yuncler, „Juan Palarea” w Villaluenga de la Sagra.

Wszędzie mieliśmy możliwość porozmawiania z dyrekcją, nauczycielami i uczniami. Nasza placówka partnerska to całkiem spora szkoła licząca ok. 700 uczniów w różnym wieku. Uczą się w niej dzieci na wszystkich poziomach edukacyjnych. W Hiszpanii uczniowie po ukończeniu 6 letniej szkoły podstawowej oraz 4 – letniego gimnazjum mogą wybrać jaka forma dalszej edukacji najbardziej im odpowiada. Selekcja odbywa się na podstawie egzaminów i uzyskanych w nich wyników. W porównaniu z Polską, w Hiszpanii uczniowie wcześniej o rok zaczynają edukację w szkole podstawowej. Lekcje są dłuższe niż w Polsce, trwają 50 – 55 minut. Atmosfera podczas zajęć dość swobodna. Klasy liczne – ok 20 – 25 osób. Każda pracownia wyposażona jest w tablicę interaktywną używaną praktycznie na wszystkich obserwowanych lekcjach. Od najmłodszych lat dzieci uczą się intensywnie języka angielskiego. Już od trzeciego roku życia w przedszkolu są aż trzy godziny języka w tygodniu. Oczywiście nauka ma przede wszystkim formę zabawy, odbywa się to poprzez liczne gry, piosenki, rymowanki. Efekty widać na każdym kroku, uczniowie nie mają oporów by używać języka do komunikacji, nie zwracają aż tak wielkiej uwagi na poprawność językową, po prostu język jest dla nich narzędziem do porozumiewania się z innymi. Uderza ich swoboda, szczerość i życzliwość. W naszej partnerskiej placówce wprowadzana jest dwujęzyczność. Na każdym poziomie w gimnazjum tworzona jest jedna klasa z uczniów, którzy realizują podstawę programową z różnych przedmiotów w języku angielskim. W każdej klasie są to inne lekcje (klasa I – w-f, plastyka, muzyka, biologia i geologia; klasa II – plastyka, w-f, muzyka, klasa III biologia, geologia, matematyka, w-f; klasa IV – w-f). Obserwowaliśmy fragment lekcji biologii z użyciem metody ClIL.

Uczniowie mieli praktyczne zajęcia dotyczące właściwości układu oddechowego. Pracowali na realnym materiale, wypreparowanych narządach zwierząt. Mieli możliwość dokładnej analizy budowy poszczególnych części układu oddechowego. Każda para uczniów wykonywała polecenia nauczycielki wydawane w języku angielskim. Uzupełniali również specjalnie przygotowane karty pracy.

Podczas całej wizyty obserwowaliśmy zaangażowanie nauczycieli, szczególnie klas młodszych, w rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów. Ciekawą formą, nieco podobną do stosowanych w Polsce lekturników były specjalne karty pracy, które dzieci wypełniały po przeczytaniu każdej książki. Zestawienie przeczytanych lektur umieszczone było w centralnym miejscu klasy. Uczeń po przeczytaniu lektury, uzupełnieniu karty dostawał znaczek, który figurował przy jego nazwisku na tablicy motywacyjnej. Ciekawostką jest to, iż w szkole nie ma stanowiska bibliotekarza. Biblioteką opiekują się rotacyjnie różni nauczyciele – przede wszystkim nauczyciele języka ojczystego. Biblioteka to zazwyczaj sala lekcyjna, w której odbywają się codziennie zajęcia. Po lekcji uczniowie mogą wypożyczać książki u nauczyciela wyznaczonego w danym dniu do tej funkcji.

W szkole kwitnie również życie artystyczne, kultywowana jest tradycja regionu poprzez charakterystyczne stroje, muzykę wykonywaną na ludowych instrumentach oraz taniec. Mieliśmy okazje podczas powitania obejrzeć występ zespołu ludowego złożonego z tancerzy, śpiewaków oraz wokalistów - zarówno młodszych jak i starszych wiekiem.

Egzotyczne dla nas brzmiące rytmy wystukiwane na kastanietach w takt muzyki granej na żywo przybliżyły nam klimat hiszpańskiej sztuki ludowej. Sama gra na castaniuelas okazała się naprawdę wymagającą sztuką, którą ćwiczyliśmy wytrwale i mamy już pewne sukcesy na tym polu. Jednak kunszt tancerek, które precyzyjnie odtwarzały złożony rytm na kastanietach jednocześnie wykonując podstawowe figury i kroki tańca, pozostaje na razie nieosiągalny. Możemy mówić już o pierwszych efektach wizyty. Nasi uczniowie mieli okazję zapoznać się z tym instrumentem i podejmowali pierwsze próby gry. Stanowiło to dla nich formę bardzo ciekawej, ilustracji rytmicznej metrum ¾ i zostało wplecione w tematy powiązane z realizacją treści z zasad muzyki i tradycji ludowych innych narodów. Wzbogaciło się również nasze instrumentarium o ten instrument o nieokreślonej wysokości dźwięku. Zapewne hiszpańskie rytmy jeszcze nie raz zagoszczą w progach naszej szkoły.

Przedostatniego dnia wizyty, podczas przerwy obiadowej uczniowie wraz ze swoją nauczycielką zaprosili nas na przedpremierowy spektakl „Dracula”. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem prezentowali treść sztuki, żywiołowo odgrywali role i widać było ich prawdziwą radość z kreowania artystycznej rzeczywistości. Mieliśmy okazję porozmawiać chwilę z nauczycielką, która była autorką scenariusza. Okazało się, że próby do spektaklu odbywały się w czasie dodatkowym, w soboty, na przerwie obiadowej, po lekcjach. Mnie szczególnie zainteresowały metody pracy stosowane na lekcjach muzyki. Jedną z nich miałam okazję obserwować. Była to lekcja w klasie II gimnazjum. Tematyka oscylowała wokół historii sztuki, a mianowicie twórców epoki klasycyzmu. Teorii było dość sporo – wszystko ilustrowane przykładami muzycznymi, oraz kilkoma ćwiczeniami na tablicy interaktywnej. Uczniowie zachowywali się dość swobodnie podczas części teoretycznej przedmiotu. Zadziwiająca była natomiast ich biegłość jeśli chodzi o technikę gry na flecie prostym. Zaprezentowali nam wiele dość trudnych rytmicznie i melodycznie utworów z towarzyszeniem podkładów muzycznych, odtwarzanych z nagrań. Praktycznie wszyscy bardzo dobrze radzili sobie z pisownią i czytaniem nut oraz stosowaniem chwytów fletowych zmienionych chromatycznie dźwięków.

Widać było u nich prawdziwą radość ze wspólnego muzykowania. Okazało się, że nauczyciel muzyki prowadzi również zajęcia w języku angielskim z uczniami w klasy dwujęzycznej. Stosuje jedynie ćwiczenia z gry na instrumencie w języku ojczystym, ponieważ nazewnictwo nut sprawiało by uczniom zbyt duży kłopot.

Hiszpańskie szkoły są wielokulturowe. Mieliśmy okazję przekonać się o tym podczas Multiculturowego projektu edukacyjnego – „Foods from Spain and other nations (cooperation: school – students – parents – families)” - potrawy kuchni hiszpańskiej i innych narodów zorganizowanego przy współpracy szkoły, uczniów i rodziców. Próbowaliśmy typowych potraw kuchni hiszpańskiej i innych krajów, z których pochodzą uczniowie Castillo del Águila (Maroko, Algieria, Rumunia, Kolumbia, Ekwador i inne państwa). Odnieśliśmy wrażenie, że zarówno nauczyciele jak i uczniowie nie robią niczego na pokaz, są otwarci, szczerzy bardzo życzliwi. Już najmłodsze dzieci pozdrawiały nas od wejścia z uśmiechem „ola”. Doświadczenie to było wielka inspiracją dla samych uczestników a także dla całej kadry szkoły. Wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas wyjazdu podzieliliśmy się bowiem z pozostałymi członkami grona pedagogicznego, zaczerpnęliśmy kilka pomysłów podpatrzonych podczas tej inspirującej wizyty, która miała formę job – shadowing. Poszerzyło to nasze horyzonty, dało do myślenia i było źródłem wielokierunkowej inspiracji. Najważniejsze jest jednak to, iż z naszych doświadczeń będą mogli skorzystać bezpośrednio nasi uczniowie. Uzyskanie nowego spojrzenia na rozwiązania pewnych problemów, przewartościowanie priorytetów, przeanalizowanie swoich mocnych i słabych stron, a także nabranie odwagi w realizacji nieosiągalnych wydawałoby się celów to niewątpliwie pozytywne strony tego doświadczenia.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2024 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone