Szukaj:

Ankieta dla Rodziców. data utworzenia: 10-05-2020

 
Szanowni Państwo, 
Prosimy o wypełnienie ankiety.
Posłuży ona do celów badawczych i pomoże nam w udoskonaleniu naszych działań,
skierowanych na  podniesienie bezpieczeństwa naszych uczniów.
Dziękujemy.
 
 
Ankieta pod linkiem:
 
 
 
 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021. data utworzenia: 10-05-2020

Drodzy Państwo,

w linku poniżej znajdują się informacje nt., rekrutacji do szkół ponadpostawowych na rok szkolny 2020/2021:

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021?fbclid=IwAR2uOvdYzhT4mewuIAIYGzGOo4ojmb0gUNfSyjrJdiKx2TkqRLj-sSV4KIs

 

Harmonogram rekrutacji

,,Niebezpieczne kontakty w internecie'' - webinarium dla Rodziców. data utworzenia: 06-05-2020

Przekazujemy Państwu informację o bezpłatnym webinarze dla rodziców nt. "Child grooming, sexting, sextortion - niebezpieczne kontakty w internecie".
 
Polskie Centrum Programu Safer Internet zaprasza na bezpłatne webinarium, którego celem jest zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na niebezpieczne kontakty online, jakie mogą być nawiązywane przez dzieci i młodzież, a także mogą prowadzić do podejmowania aktywności o charakterze seksualnym.
 
Podczas webinarium omówione zostaną następujące zjawiska: 
- child grooming -  uwodzenie dziecka przez internet, 
- sextortion - szantaż intymnymi materiałami,  
- sexting - rozsyłanie swoich prywatnych intymnych materiałów.
 
Rodzice i opiekunowie dowiedzą się jak reagować, gdy dziecko padnie ofiarą któregoś z powyższych zagrożeń, 
a także jak zapobiegać i rozmawiać z dziećmi i młodzieżą, aby nie podejmowali takich zachowań.
 
Webinarium poprowadzi ekspert z zespołu Dyżurnet.pl - działającego w Państwowym Instytucie Badawczym NASK punktu kontaktowego do zgłaszania nielegalnych treści w internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.
 
Spotkanie online odbędzie się 12 maja o godz. 18:00. Liczba miejsc jest ograniczona. 
 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie czasowego zawieszenia zajęć. data utworzenia: 05-05-2020

Zarządzenie Nr 14/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach 
z dnia 5 maja 2020 r.
 
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w punkcie przedszkolnym 
i oddziale przedszkolnymw Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
Na podstawie: § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej punktu przedszkolnego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania punktu przedszkolnego i  oddziałów przedszkolnych w Szkole im. Jana Pawła II w Skorzeszycach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
§ 2.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej placówki oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach. 
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                       
                                                                                                     Dyrektor szkoły
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2022 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone