Szukaj:
Wychowanie przedszkolne 18.06.2014, 21:19

 

Myślenie naukowe i matematyczne w edukacji przedszkolnej rozwijane jest podczas zabaw tematycznych, gier i zabaw dydaktycznych, zabaw konstrukcyjno-manipulacyjnych, podczas wykonywania wszelkiego rodzaju doświadczeń, prowadzenia obserwacji, wyciągania i formułowania wniosków, łączenia przyczyny ze skutkiem, przewidywania konsekwencji.

W bieżącym szkolnym na rozwój myślenia naukowego i matematycznego w oddziałach przedszkolnych miały wpływ stosowane na zajęciach zabawy tematyczne, scenki dramowe z zakresu bezpieczeństwa (np. właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych), właściwych zachowań podczas występowania zjawisk atmosferycznych (burza, huragan, pożar, powódź).

Na rozwój myślenia naukowego i matematycznego duży wpływ miały często stosowane gry planszowe, gry dydaktyczne, układanie puzzli, rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek, układanie wyrazów z klocków literowych, rozsypanek literowych i sylabowych,  konstrukcyjno- manipulacyjne a także wykonywanie doświadczeń: obieg wody w przyrodzie, topienie lodu, śniegu, zamarzanie wody, hodowla roślin; obserwowanie, wyciąganie i formułowanie wniosków, oraz łączenie przyczyny ze skutkiem.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2022 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone