Szukaj:

Wychowanie przedszkolne data utworzenia: 18-06-2014

 

Myślenie naukowe i matematyczne w edukacji przedszkolnej rozwijane jest podczas zabaw tematycznych, gier i zabaw dydaktycznych, zabaw konstrukcyjno-manipulacyjnych, podczas wykonywania wszelkiego rodzaju doświadczeń, prowadzenia obserwacji, wyciągania i formułowania wniosków, łączenia przyczyny ze skutkiem, przewidywania konsekwencji.

W bieżącym szkolnym na rozwój myślenia naukowego i matematycznego w oddziałach przedszkolnych miały wpływ stosowane na zajęciach zabawy tematyczne, scenki dramowe z zakresu bezpieczeństwa (np. właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych), właściwych zachowań podczas występowania zjawisk atmosferycznych (burza, huragan, pożar, powódź).

Na rozwój myślenia naukowego i matematycznego duży wpływ miały często stosowane gry planszowe, gry dydaktyczne, układanie puzzli, rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek, układanie wyrazów z klocków literowych, rozsypanek literowych i sylabowych,  konstrukcyjno- manipulacyjne a także wykonywanie doświadczeń: obieg wody w przyrodzie, topienie lodu, śniegu, zamarzanie wody, hodowla roślin; obserwowanie, wyciąganie i formułowanie wniosków, oraz łączenie przyczyny ze skutkiem.

 

Dzieci w kole. data utworzenia: 18-06-2014

  1. Dzieci siedzą w kole.
  2. Nauczycielka po kolei wskazuje dzieciom liczby, z którymi mają indywidualnie podać przykłady zdań.
  3. Przykład: Nauczycielka pokazuje liczbę 16, a dziecko ma powiedzieć zdanie stosując liczebnik – szesnaście. Mówi: Jola ma szesnaście lat. Potem inna liczba dla innego dziecka:25. Dziecko mówi: Nazbierałam w sadzie 25 jabłek. Potem liczba 33. Dziecko mówi: Za trzydzieści trzy minuty odjeżdża pociąg. Przykłady mogą być zróżnicowane i dotyczyć różnych dziedzin życia. Pomoce: kartoniki z liczbami lub tablica i kreda.

 

Muzyka data utworzenia: 18-06-2014

Muzyczna matematyka

 

Zadanie polega na sumowaniu podanych wartości rytmicznych tak,  aby po dodaniu otrzymać tylko jedną większą wartość.

 

Polecenie

Zsumuj w każdym rzędzie wszystkie wartości rytmiczne, a następnie wpisz prawidłową odpowiedź, wyrażoną tylko jedną nutą, w puste okienko.

 

Opis: E:\2014-02-20_155846.png

Klasy I-III data utworzenia: 18-06-2014

Umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych to jedna z kompetencji kluczowych którą uczniowie kształtują w zależności od poziomu edukacyjnego na jakim się znajdują.

W klasach I-III dzieci uczą się poprzez manipulację przedmiotami, dochodzeniem do własnych wniosków, a dopiero potem tworzą pojęcia dzięki procesowi  interioryzacji.

Przykładami  działań rozwijających myślenie matematyczne i  logiczne mogą być :

-poznanie monet, banknotów, następnie planowanie zakupów z liczeniem reszty poprzez zabawy w sklep,

-oglądanie termometrów, określanie temperatury dodatniej i ujemnej, obliczanie różnicy temperatur, tworzenie mapy pogody lub na podstawie gotowych map określanie pogody w danym rejonie Polski,

-ważenie przedmiotów (poznanie odważników, odważanie produktów z uwzględnieniem  kilogramów i dekagramów , a następnie rozwiązywanie zadań tekstowych w których należy obliczyć  brutto, netto lub  tarę oraz zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego ważonych przedmiotów,

-obliczanie długości łamanych (otwartych i zamkniętych )poprzez zabawy ze sznurkiem- tworzenie różnych łamanych,  liczenie ich obwodu krokami, mierzenie miarką centymetrową obwodu głowy, doniczki, a następnie rysowanie na kartce linijką, mierzenie ich długości w centymetrach.                         

 W przypadku obliczania obwodu figur geometrycznych odnoszenie się do własności figur i wykorzystanie ich do tworzenia wzorów według których mogą liczyć obwody. W zadaniach z treścią planują  czy wystarczy np. tasiemki do obszycia serwetki, bądź siatki do zbudowania wybiegu dla psa mając do dyspozycji odpowiednią ilość siatki.

Każde dziecko pracuje w indywidualnym tempie. Jedno potrzebuje mniej czasu, inne więcej, jedno więcej doświadczeń inne mniej. W swojej pracy stosuję również różne zagadki logiczne, łamigłówki, rebusy, krzyżówki. Wszystko to wpływa na  rozwój myślenia logicznego i matematycznego.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2023 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone