Szukaj:

Wychowanie fizyczne data utworzenia: 23-06-2014

Jak rozwijać myślenie matematyczne i naukowe?

Przedmiot: Wychowanie Fizyczne

Nauczyciel: Jarosław Kaleta

Ćwiczenie: Pomiar tętna przez 1 minutę po wysiłku i w spoczynku, podanie różnicy , określenie swojej kondycji  fizycznej  poprzez osiągnięty wynik. 

Opis ćwiczenia:

- po wysiłku,

 1. Uczeń po przebiegnięciu określonego dystansu zatrzymuje się, nauczyciel włącza stoper i przez 15 sekund  wykonuje pomiar tętna poprzez przyłożenie do tętnic szyjnych trzech palców. Po upływie tego czasu  uzyskany wynik mnoży razy 4 i podaje nauczycielowi .

- w spoczynku,

 1. Po upływie kolejnej minuty uczeń powtarza pomiar. Uzyskany wynik podaje nauczycielowi i oblicza różnicę między wynikami która pozwoli mu porównując wyniki z innymi ćwiczącymi określić swoją  kondycję fizyczną.

Zajęcia techniczne data utworzenia: 23-06-2014

Myślenie naukowe i matematyczne można realizować na zajęciach technicznych poprzez:

 1. Wykonywanie zadań zgodnie z przedstawioną instrukcją, np. mierzenie, rysowanie i wycinanie elementów o podanych wymiarach.
 2. Odczytywanie z tabel odjazdów pociągów czasu trwania podróży.
 3. Mierzenie przez ucznia np. biurka, krzesła i odczytywanie z tabel, czy wysokość mebli jest odpowiednia do jego wzrostu.
 4. Rysowanie planów: pokoju, mieszkania.
 5. Wybieranie ze sklepu przedstawionego na rysunku mebli, obliczanie ich łącznej ceny oraz szukanie sposobu  obniżenia kosztów urządzenia pokoju.
 6. Odczytywanie wskazań liczników wody i energii elektrycznej. Obliczanie, ile wody i energii elektrycznej zużyto w ciągu określonego czasu.
 7. Obliczanie np. rocznego zużycia energii przez określony sprzęt oraz średniego zużycia poszczególnych zasobów przez jedną osobę w rodzinie.
 8. Budowanie obwodów elektrycznych.
 9. Obliczanie na podstawie informacji umieszczonych w tabelach wartości energetycznej posiłku. Następnie obliczanie, jak długo należy wykonywać daną czynność, aby spożytkować taką liczbę kalorii.
 10. Układanie jadłospisów o określonej wartości energetycznej.
 11. Kreślenie łuków, okręgów, odmierzanie kątów, kreślenie linii prostych, ukośnych, prostopadłych w rysunku technicznym za pomocą przyborów kreślarskich.
 12. Rysowanie przedmiotów w określonej podziałce.
 13. Rysowanie brył, wyznaczanie osi symetrii.
 14. Wymiarowanie rysunków technicznych

Plastyka data utworzenia: 23-06-2014

Myślenie naukowe i matematyczne można realizować na plastyce poprzez:

 1. Przenoszenie wymiarów przedmiotu na płaszczyznę.
 2. Obserwację cienia rzucanego przez przedmioty w zależności od położenia przedmiotów względem źródła światła.
 3. Rysowanie planu okolicy.
 4. Wykonywanie brył geometrycznych.
 5. Obliczanie wieku danego dzieła.

Język angielski data utworzenia: 18-06-2014

Ćwiczenia na rozwijanie

logicznego i matematycznego myślenia

na zajęciach języka angielskiego.

 

1. Porównaj zdania:

 

 1. The Eiffel Tower-321m / The Empire State Building -443m (high)

…………………………………………………………………………………………

 1. Lake Michigan-265 / Lake Bajkal-376 (deep)

…………………………………………………………………………………………

 1. Michael Jordan 1.98cm / Adam Małysz 1.60cm    (tall)

…………………………………………………………………………………………

 1. Dog / Antylope   (fast)

…………………………………………………………………………………………

2. Pytania testowe:

Królowa Anglii ma na imię :
a. Anna b. Elżbieta c. Katarzyna
Siedziba Królowej w Londynie to :
a. Buckingham Palace b. Westminster Abbey c. The Tower of London
Książe Karol jest księciem :
a. Szkocji b. Walii c. Irlandii
Najstarszy syn Księcia Karola ma na imię :
a. Harry b. Philip c. William
 

3. Wstaw F jesli fałsz and T jeśli prawda.

There are five people in my family, my mother and father, my two brothers and me. I haven’t got a sister. My father’s name is Tom and he’s 40 years old. He’s an accountant but he doesn’t work in an office, he works at home. My mum’s 37 and her name is Julie. She’s an architect and she likes her job very much. My big brother, Kevin, is 19 years old and the studies at University. He plays the guitar and he’s great. My young brother Jim is only 4 years and he likes singing. I love my family and we are very happy together.

 1. Tom and Julie have got three children.   _____
 2. Emma has got a sister.                            _____
 3. Emma’s father is an accountant.             _____
 4. Emma’s mother is forty years old.          _____
 5. Kevin is Tom’s son.                                _____
 6. Jim has a guitar.                                      _____

 

4. Wstaw brakujące wyrazy:

Pandas are __________1 and white. They live in the ___________2. They eat _____________3. There are __________4 pandas in the world today.

Large parrots can ____________5. They live in the ____________6. They eat _____________7, seeds and nuts. Some parrots live for over ___________8 years.

5. Ustaw litery w kolejności alfabetycznej:

Xx Aa Cc Vv Ww Dd Kk Ee Gg Zz  Jj  Ff Ll  Nn Hh Mm Oo Pp Qq Rr  Ss Tt Uu  Yy Bb Ii

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Podziel wyrazy na dziedziny, nazwij je i przetłumacz na j. polski:

theatre, zebra crossing, bus, shop, open top bus, traffic, lorry, traffic lights, cinema,

1)………………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………………………

7.Przekreśl słowo które nie pasuje do pozostałych:

                      sum          dad         sister             school

                    book          pencil     ruler              brother

                       dog            sheep     doll                cat

                     skirt           shorts     rubber          dress

8. Zakreśl właściwe opcje.

1. It’s a/an orange pen.

2. Is Kate/Kate’s a doctor?

3. Is he/He is a student.

4. I’m/I ten.

5. It’s Lucy’s/Lucy pencil case.

6. This is his/he pen.

 

9. Ułóż zdania z podanych wyrazów.

1. my / where / ? / pen / is

__________________________________

2. very / you / . / much / thank  

__________________________________

3. the table / not / come / . / do / to

__________________________________

4. you / . / welcome / are

 

10. W każdej grupie wyrazów zakreśl jedno słowo, które nie pasuje do pozostałych czterech:

 

a.

purple

green

wet

yellow

pink

b.

mother

uncle

bee

son

aunt

c.

music

ruler

rubber

pen

pencil

d.

speak

understand

cook

put

write

e.

stomach

face

eyelash

nose

mouth

f.

trainers

dress

coat

shop

jacket

g.

cheese

ham

bread

pasta

tea

h.

hail

fog

snow

wind

rainy

 

 11. Dopasuj pytania do odpowiedzi:

 

1.  Did you watch the film about aliens last night? ___

2.  Were you sad yesterday? ___

3.  Can you go climbing when it’s raining? ___

4.  Which sports can you do? ___

5.  What are you going to do on Friday? ___

 

A Yes, I was. I had toothache and a very difficult test– all in one day!

B No, you can’t. It’s too dangerous.

C No, I didn’t. I don’t like sci-fi films.

D First I’m going to do my homework. I’ve got a Geography project. In the evening, I’m going to a disco with my friends.

E I can swim, dive and surf. I love water and I’d like to learn to sail, too.

F The Vistula. It starts in the mountains and goes down to the Baltic Sea.

 

12. Pogrupuj wyrazy :

Basketball, Grapes, October, Running, Monday, Football, Wednesday, Fish, Saturday, January, December, Cornflakes, Jumping, Thursday, Honey, September;

 

13. Odpowiedz na pytania w języku angielskim:

 1. What’s your name? …………………………………………………………………………………
 2. Where do you live? …………………………………………………………………………………
 3. What class are you in? …………………………………………………………………………….
 4. Who is your best friend? …………………………………………………………………………
 5. What is your favourite sport........................................................................

14. Dopasuj wyrażenia. Jedno podane jest extra.

0      have                     a)            shopping         0 __c)_

1      live                        b)            the radio         1 _____

2      watch                   c)            a shower          2 _____

3      listen to               d)            in London        3 _____

4      go                         e)            school               4 _____

5      wear                     f)             a DVD                5 _____

       g)         jeans

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2024 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone