Szukaj:
Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku 08.10.2011, 21:20

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W SKORZESZYCACH BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE POD NAZWĄ ”ROZWIJAM MOJE DZIECIĘCE PASJE” W OKRESIE TRWANIA OD 15 PAŹDZIERNIKA DO 15 GRUDNIA

ADRESATAMI PROGRAMU SĄ:

UCZNIOWIE, RODZICE, WYCHOWAWCY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I-III.

Kierownik projektu: p. Barbara Raczyńska (kierownik SZOS)

Nauczyciele odpowiedzialni za projekt w Szkole Podstawowej w Skorzeszycach:
Koordynator szkolny: p. mgr Ewa Sikora, wychowawca kl.I
Wychowawca klasy O- p. mgr Monika Wojsław
Wychowawca klasy II- p. mgr Justyna Woźniak
Wychowawca klasy III- p. mgr Barbara Rubak

CELEM PROGRAMU JEST:

 • Wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów, nauczycieli i rodziców w kontekście stymulowania rozwoju psychofizycznego dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I- III
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I- III pochodzących z różnych środowisk poprzez uczestnictwo w zajęciach ukierunkowanych na rozwijanie uzdolnień kierunkowych oraz predyspozycji twórczych.
 • Wzrost świadomości rodziców w zakresie potrzeb rozwojowych dzieci oraz zagrożeń współczesnego świata.
 • Uruchomienie potencjału intelektualnego nauczycieli twórczych poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, zmotywowanie do dokonania transferu swoich doświadczeń do pracy z uczniami oraz udzielania im wsparcia w tym zakresie.

PROJEKT „ROZWIJAM MOJE DZIECIĘCE PASJE” składa się z następujących zadań:

 1. SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM (warsztaty z udziałem uczniów, konferencje dla rodziców i konsultacje indywidualne, seminarium dla nauczycieli uczestniczących w projekcie)
 • wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów, ich rodziców i nauczycieli
 • uświadomienie rodzicom korzyści płynących ze wsparcia psychologicznego w procesie wychowawczym
 • wzrost świadomości rodziców na temat pojawiających się coraz częściej problemów związanych z zagrożeniami współczesnego świata
 • pomoc uczniom nieśmiałym
 1. SPOTKANIA Z TEATREM (warsztaty uczniów z aktorem w szkołach, wyjazdy do teatru na przedstawienia i lekcje teatralne, szkolny konkurs plastyczny)
 2. SPOTKANIA Z PRZYRODĄ (wyjazd tematyczny do Doliny Gadów, prezentacja wspomnień z wyjazdów w formie gazetek szkolnych)

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2024 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone