Szukaj:
„ Dary- freblowskie klocki, które bawią i uczą”. 15.12.2015, 18:54

„Wychowanie to przykład i miłość- więcej nic”

                                                              Friedrich Froebel

„ Dary- freblowskie klocki, które bawią i uczą”.

 Pod takim tytułem 10 grudnia odbyło się szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Program ten  uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji Friedricha Froebla, niemieckiego pedagoga, twórcy wychowania przedszkolnego (1772-1852). Szczególny nacisk położony jest na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą,  według pedagoga, jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzorowana. Dzieci powinny czuć się bezpieczne fizycznie i psychicznie. 

Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej, a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych  i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka. 

Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów (inaczej zwanych podarkami), czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka. 

Dary to materiały, które mają postać wełnianych piłeczek oraz zestawów drewnianych klocków, w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, to mozaiki, patyczki, pierścienie, i punkty. Służą one dzieciom do zabaw percepcyjno-manipulacyjnych, badawczych, umożliwiają rozwój zdolności artystycznych. Dzieci podejmują z ich wykorzystaniem zabawy badawcze, tematyczne i konstrukcyjne, poznają świat matematyki, tworzą ornamenty. Wymienionym aktywnościom towarzyszy śpiew, ruch oraz słuchanie literatury.

Wszystkim uczestnikom szkolenia składamy podziękowania za udział w szkoleniu. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce pań edukatorek, pani Katarzynie Małek i Ewelinie Ścibak, które w ciekawy sposób przekazały wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć oraz przybliżyły postać znakomitego pedagoga Friedricha Froebla.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2024 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone