Szukaj:
Przedmioty artystyczne a wszechstronny rozwój dziecka. 19.10.2016, 19:32

Mimo szybkiego postępu i rozwoju nowych technologii szkoła wciąż dba o wszechstronny rozwój uczniów, zarówno intelektualny i duchowy, jak i fizyczny. Uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności, które będą im przydatne w przyszłości, lecz również rozwijają i szlifują swoje talenty, przygotowując się do realizacji jednej z najważniejszych ról w swoim życiu, jakim jest „powołanie” do danego zawodu oraz do samodzielnego życia. Odbywa się to bez przeszkód i przebiega prawidłowo tylko wtedy, gdy mistrz – nauczyciel sam doskonali swój warsztat, by potem móc go jeszcze lepiej wykorzystać do przygotowania swoich uczniów. Dlatego w trosce o właściwy rozwój ucznia, uczestniczymy w projekcie „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji”.

W ostatnim czasie mieliśmy możliwość odwiedzić i skorzystać z doświadczeń w zakresie edukacji w jednej ze szkół we Włoszech - Liceo Artistico Midossi Vignanello. Ta placówka oświatowa jest publiczną szkołą półśrednią o profilu plastycznym i artystycznym, do której uczęszcza kilkuset uczniów. Jest szkołą wielokulturową. Wśród przedmiotów i specjalizacji nauczanych tradycyjnymi metodami jak np. malarstwo czy rzeźba, znajdują się również takie, które nauczane są z wykorzystaniem ICT jak np. klasa kształcąca grafików komputerowych i przyszłych specjalistów od efektów specjalnych. Technologie informacyjno-komunikacyjne są w szkole szeroko dostępne dla uczniów i pracowników. Mieliśmy możliwość obserwować i brać udział w zajęciach, podczas których uczniowie rozwijają swoje umiejętności w zakresie rzeźby, rysunku, animacji komputerowej, malarstwa, fotografii czy scenografii teatralnej, podejmują samodzielne decyzje, nie boją się ryzykować. Placówka słynie z efektywnych działań kształtujących u uczniów postawy motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności, aktywności społecznej oraz szerokiego zastosowania narzędzi ICT w procesie edukacji oraz doskonałych wyników we wszelkiego rodzaju krajowych i ogólnokrajowych konkursach plastycznych, współpracy z zawodowymi teatrami z Rzymu i całych Włoch.

Jednym z wyróżników stanowiących o wyjątkowości tej szkoły jest artystyczny luz panujący wśród uczniów, dla których wyrażanie siebie przejawia się w stroju i fryzurze, a dopiero w kolejnym etapie znajduje ujście w inwencji plastycznej, malarskiej, rzeźbiarskiej czy graficznej. Brak egzaminów wstępnych do szkoły oraz wymagający wiele wysiłku i zaangażowania program nauczania obejmujący poza przedmiotami tradycyjnie występującymi w szkole również przedmioty kierunkowe, uświadamiają uczniom, że sukces nie przychodzi sam, lecz należy go okupić ciężką pracą. Sprawia to, że osoby, którym brak talentu lub zaangażowania niestety zazwyczaj zmieniają szkołę. Inną kwestią jest to, że szkoła dokłada wszelkich starań, by poprzez edukację włączającą, wspomagać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych tak, by również oni mogli swobodnie rozwijać swoje pasje i cieszyć się na koniec z uzyskania dyplomu ukończenia tej artystycznej placówki po złożeniu egzaminu zewnętrznego. O wysokim poziomie dydaktycznym i artystycznym placówki świadczą sukcesy jej uczniów w konkursach ogólnokrajowych, dzięki którym nie tylko zdobywają nagrody i wyróżnienia, ale również nawiązują kontakty z przyszłymi pracodawcami i poszerzają zasoby dydaktyczne placówki, m.in. o nowe programy graficzne, czy też swoje własne doświadczenie poprzez współpracę z profesjonalistami. Połączenie dydaktyki i pasji sprawia, że uczniowie Liceo Artistico Midossi Vignanello po opuszczeniu murów szkoły znajdują zatrudnienie w pobliskim Rzymie lub w innych dużych ośrodkach kulturalnych Włoch.

Prace prezentowane na szkolnych korytarzach są na bardzo wysokim poziomie. Uczniowie swobodnie posługują się przekładem intersemiotycznym, co widać po wielu pracach z różnych dziedzin sztuki, gdyż odwołują się w nich do znanych arcydzieł sztuki z całego świata i z różnych epok, traktując wzór dawnych mistrzów za doskonałe źródło inspiracji oraz konstruując i definiując na nowo świat i jego składniki. Szkoła Liceo Artistico Midossi Vignanello rozwija w uczniach wrażliwość na sztukę oraz otaczający świat, a poprzez to kształtuje postawy właściwe humanistycznym ideałom piękna i dobra.

Po obserwacji zajęć w Liceo Artistico Midossi Vignanello z przekonaniem stwierdziliśmy, że pełne pomysłów i empatii, indywidualne podejście do każdego ucznia, przynosi olbrzymią satysfakcję nauczycielom uczącym w tamtejszej szkole oraz wymierne korzyści uczniom chociażby w postaci zdobytego i niezbędnego w późniejszym życiu doświadczenia, które mimo młodego wieku adeptów sztuki niezmiernie procentuje, co widać na każdym kroku.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach

Skorzeszyce, 26-008 Górno

tel/fax: 41 30 23 008

email: spskorzeszyce@o2.pl

© 2011 - 2022 SP Skorzeszyce, Wszystkie prawa zastrzeżone